Poskytujeme služby aj iným spoločnostiam:

  • výroba zosadeniek aj z dodaného materiálu.
  • výroba intarzie.
  • výroba polotovarov na výrobu dverí.
  • lepenie dyhy, folie (umakartu) na nosný material.
  • lepenie plošného materiálu na požadovanú hrubku.
  • výroba ohýbaných dielcov.
  • egalizovanie masívkov pred dyhovaním.
  • lepenie dyhy na ohýbane dielce.