Dyhovanie je proces, pri ktorom dochádza k oplášťovaniu nosného materiálu dyhou. Dyha je prírodný materiál, ktorý sa vyrába lúpaním a krájaním. Hrúbka dyhy je v rozmedzí od 0,55mm az do 3mm. Rozdiel medzi lúpanou a krájanou dyhou je vo výrobnom procese, čo ma vplyv na využiteľnosť danej dyhy.

Lúpaná dyha nemá takú súdržnosť a ani pevnosť ako krájaná dyha, a preto jej využitie je hlavne v stolárskej prvovýrobe, kde sa využíva hlavne na výrobu konštrukčných a veľkoplošných materiálov, medzi ktoré neodmysliteľne patrí preglejka a laťovka. Taktiež pri výrobe ohýbaných a formovaných dielov ako sú formované sedáky na stoličky, alebo pri výrobe ohýbaných hranatých kostier postelí, stoličiek a stolov majú nezastupiteľne miesto. Výhodou lúpanej dyhy je hlavne jej rozmernosť, čo šetrí náklady na zošívanie dyhy.

Krájaná dyha sa používa ako pohľadová vrstva dielcov pri stolárskej výrobe. Dvere, schodnice, obklady, plávajúci parket, a samozrejme nábytok vyrobený z krájanej dyhy nám dáva možnosť si vybrať vzor, druh a farbu dreviny z ktorej chceme mať výrobok vyrobený. Dyha sa dodáva vo zväzkoch. Zväzok dyhy obsahuje 32 alebo 24 listov, avšak podľa dĺžky a šírky jednotlivých listov obsahuje každý zväzok inú výmeru. Nakoľko je dyha krájaná z kmeňa stromu, tak list dyhy je na jednom konci širší a na druhom užší. Pre ďalšie spracovanie je nutné dyhu zostrihnúť. Dyhu zostrihneme na požadovanú dĺžku, a na takú šírku, aby sme mali presný počet listov na požadovaný dielec.

Z jednotlivých listov si vyrobíme zosadenku pomocou zošívačky dyhy. Na plošný materiál (drevotriesková doska, MDF doska, preglejka, laťovka, škárovka, doska) pomocou nanášačky lepidla, alebo nanášacieho valca nanesieme patričné množstvo lepidla určeného na dyhovanie (iné lepidlo by mohlo spôsobiť presiakavosť lepidla na povrch), zakryjeme zosadenkou a vložíme do vyhriateho lisu, ktorým zabezpečíme rovnomerný tlak na celej ploche lepeného dielca. Lepenie dyhy len na jednej strane je nedostatočné, nakoľko dôjde k deformácii, a preto dyhovanie dielca nábytku je nutné obojstranne.