Počas procesu lúhovania dochádza k odstraňovaniu starých náterov z nábytku, dverí, okien a iných predmetov mokrou cestou, kde je hlavný činiteľ hydroxid sódny (NaOH). Výhodou tejto metódy je v nenáročnosti na pracovný čas, zjednotenie farebného odtieňa mäkkého dreva, rovnomerné odstránenie náteru aj v ťažkoprístupných miestach, veľmi dobrá impregnácia proti rôznym škodcom a drevokazným hubám.
Lúhovanie má však aj svoje nevýhody. Pôsobením hydroxidu sódneho na tvrdé drevo ( listnaté stromy ), dochádza k výraznému stmavnutiu dreva. Taktiež predmety, ktoré v spojoch nie sú dostatočne pevné , môžu po tomto procese vykazovať nestabilitu. Najväčsou nevýhodou je u dyhovaných nábytkoch, kde pri odstraňovani náteru mokrou cestou dochádza aj k uvoľňovaniu dyhy a tym k znehodnoteniu nábytku a preto pri dyhovaných nábytkoch je nutne využiť inú metódu ako lúhovanie, ktorá je však časovo náročnejšia.